El Congreso aprobó adhesión al protocolo de defensa de la democracia de UNASUR

El Congreso de Suriname aprobó el protocolo de defensa de la democracia de los países miembros de UNASUR, el cual se propone ser una herramienta para la defensa de la democracia y el derecho constitucional de los países que conforman dicho organismo. El protocolo fue impulsado luego del intento de golpe en Ecuador en 2010. 

 

De Surinaamse regering is geen tegenstander van Unasur-maatregelen wanneer het gezag of de rechtsorde in Suriname in gevaar dreigt te worden gebracht. Daartoe was eergisteren voor aanname in DNA op agenda gezet een wetsvoorstel ter goedkeuring van Suriname’s toetreding tot een daartoe strekkend protocol. De Surinaamse regering is van plan om de Unasur-poging te ondersteunen om de democratie en de constitutionele rechtsorde in de lidlanden te versterken. Het protocol hoort bij het oprichtingsverdrag van Unasur. Een protocol is over het algemeen een aanvulling op bestaande verdragen en wordt in het internationaal recht over het algemeen ook behandeld als een verdrag op zich.

 

Doel

Officieel wordt toegelicht dat het protocol de mogelijkheid voor Suriname creëert om de democratie op het Zuid-Amerikaanse continent te helpen bevorderen en het respect voor haar eigen democratische samenleving te vergroten. Het protocol heeft als doel de democratische rechtsorde en instituten in de lidlanden van Unasur te beschermen. De directe aanleiding voor de aanname van dit protocol was de poging van politieagenten om de president van Ecuador in september 2010 af te zetten, nadat er rellen waren uitgebroken tussen de politie en het leger. De oorzaak van die rellen was een korting op politiesalarissen toen in het Zuid-Amerikaans land.

 

Bevoegdheid staatshoofden/Buza-ministers

Het protocol bepaalt dat in geval van een inbreuk op of bedreiging van de democratische orde of  een schending van de grondwettelijke orde de Raad van Staatshoofden van Unasur  of, bij diens verhindering, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken maatregelen kan treffen teneinde de democratische orde te herstellen. Deze maatregelen kunnen de staatshoofden of de Buza-ministers steeds nemen bij elke situatie die de uitoefening van de legitieme regeermacht in gevaar brengt. Om de maatregelen te nemen, is nodig een buitengewone vergadering. De getroffen Staat kan een verzoek richten aan Unasur om de maatregelen te nemen. Het is echter ook mogelijk dat de staatshoofden/Unasur op verzoek van een andere lidstaat handelen.

 

Soevereiniteit ongeschonden

Het protocol stelt dat bij het (overwegen en) treffen van maatregelen er respect moet zijn voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van de betreffende Staat bij de toepassing van de maatregelen. Het protocol garandeert de soevereiniteit van de lidlanden als het gaat om de maatregelen.

 

Ook dreigende schending

De lidlanden zullen gezamenlijk via hun staatshoofden of Buza-ministers de maatregelen in overweging nemen “in geval van verstoring van de democratische orde, het schenden van de constitutionele orde of iedere mogelijke situatie die een gevaar vormt voor het wettig uitoefenen van het gezag en het van kracht zijn van democratische waarden en principes

También podría gustarte