Suriname: Asamblea Nacional discute protocolo de defensa de la democracia de UNASUR

De Nationale Assemblee is vandaag bijeen in een speciale openbare zitting om te praten over het beschermen van de democratie in de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten. Er is in Unasur hierover een speciaal protocol in het leven geroepen. De bedoeling is de democratische rechtsorde en instituten in de lidlanden te beschermen. 

De directe aanleiding voor dit protocol is geweest de poging van politieagenten om de president van Ecuador af te zetten in 2010. Het protocol bepaalt dat in geval van een inbreuk op of bedreiging van de democratische orde een schending van de constitutionele orde of van elke situatie die de uitoefening van een legitieme regeermacht in gevaar brengt, Unasur gerechtigd is op te treden. De raad van staatshoofden van Unasur zou in een buitengewone vergadering kunnen beslissen welke maatregelen genomen moeten worden. In de memorie van toelichting van de wet die vandaag in het parlement wordt behandeld, staat aangegeven dat hiermee het respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van de lidstaten wordt gegarandeerd.

Het protocol creëert voor Suriname de mogelijkheid om op het Zuid- Amerikaans continent te helpen bevorderen dat er respect ontstaat voor haar eigen democratische samenleving. Suriname wordt binnenkort voorzitter van Unasur. Wanneer het protocol zal zijn aangenomen door de verschillende parlementen van de Unasur-landen zal het worden opgenomen in het Unasur-verdrag.

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18201

También podría gustarte